Een nieuwe manier om te werken, slim, perfect comfortabel en ontspannen.

Als u nu eens in businessclass met chauffeur naar uw werk reed?

Beeld u een gezellige sfeer in en een ware businessclass-omgeving. 33 zitplaatsen met meer dan voldoende plaats, zowel voor uw benen als voor uw ideeën.

Lederen stoelen met tablet, stroom, USB-stekker, wifi en airconditioning. Koffie, ontbijt op aanvraag of zelfs een bereide maaltijd voor de lunch.

En natuurlijk een ervaren chauffeur en een volwaardig toilet.

Aan boord is alle tijd voor uzelf en is alles voor u geregeld. Zo komt u helemaal zen op het werk aan.

Een waardig alternatief.

Voordelen voor de werkgever

Wikibus is een zachte mobiliteitsoplossing en een initiatief van het gemeenschappelijk georganiseerd vervoer (GGV). Het concept van het GGV bestaat erin dat de werkgever of een groep van werkgevers hun werknemers al dan niet kosteloos (maar zonder winstoogmerk voor de werkgever) vervoer aanbieden naar en van het werk, of een deel van het traject (bus-/treinstation naar werk), in minibussen, bussen of touringcars (die al dan niet eigendom zijn van de werkgever).

Georganiseerd openbaar vervoer met Wikibus biedt tal van financiële voordelen:

  • Omdat de sponsor een groep van werkgevers is, zijn er schaalvoordelen.
  • De werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en toezicht, waardoor ze een hoog niveau van flexibliteit genieten.
  • De operationele en logistieke organisatie wordt verzekerd door Wikibus, waardoor de werkgever geen grote investeringen hoeft te doen, met name in voertuigen.

Daarnaast is in het Wetboek van de inkomstenbelasting een specifieke belastingregeling opgenomen die gunstig is voor bedrijven die gebruikmaken van georganiseerd collectief vervoer voor hun werknemers. Voor de werkgever vertaalt dit zich in een aftrekbaarheid van wel 120% van de kosten die de organisator van het vervoer heeft gemaakt of het gedeelte van de uitgaven die door elke werkgever zijn gemaakt, in het geval het een groep van werkgevers betreft; het bedrag wordt afgetrokken van het bedrag dat wordt aangerekend aan de werknemer, indien het vervoer voor hem niet gratis is (artikel 64ter CIR92).

Het is logisch dat WikiBus een lichtere koolstofvoetafdruk bevordert. Elke Wikibus betekent 30 auto’s minder op de baan en een tot 6 keer lagere CO2-uitstoot. Het is niet nodig om zelf super ecologisch ingesteld te zijn om te kunnen deelnemen aan de gemeenschappelijke inspanning.

De FOD Mobiliteit en Vervoer organiseert om de drie jaar een enquête onder bedrijven en openbare diensten die in België meer dan 100 mensen tewerkstellen. De enquête richt zich op het woon-werkverkeer van hun werknemers. Het doel van deze diagnose is tweeledig:

  • ervoor zorgen dat woon-werkverkeer besproken wordt binnen bedrijven en publieke diensten, om hen te stimuleren maatregelen te treffen om duurzamere en efficiëntere oplossingen voor mobiliteit aan te moedigen;
  • het verzamelen van gegevens over woon-werkverkeer in België en mobiliteitsbeleid dat bedrijven implementeren. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt door veel mobiliteitsactoren: autoriteiten, publicaties, consultants, universiteiten enz.

Stel uw werknemers voor om mee te doen met deze poging ter bevordering van de mobiliteit, die nodig is om het fileprobleem op onze wegen aan te pakken.

Het aantal benodigde parkeerplaatsen wordt altijd onderschat Wat is ergerlijker dan vroeg op het werk te moeten aankomen om zeker een parkeerplaats te vinden. Om nog maar te zwijgen over de kosten van een parkeerplaats, die vaak buitensporig hoog zijn.

En als een creatieve benadering van mobiliteit u als werkgever aantrekkelijker maakt voor potentiële talentvolle medewerkers? In het bijzonder voor jonge talenten die u wenst aan te trekken en die, in tegenstelling tot oudere generaties, de auto geen onaanraakbare status verlenen.

Door te kiezen voor Wikibus, positioneert u zichzelf als een bedrijf dat het welzijn van zijn medewerkers centraal stelt.

De zitplaatsen zijn niet nominatief en dus verwisselbaar. Via de webpagina van Wikibus kunnen uw medewerkers de dagen kiezen die hen interesseren. Maar ook kunnen ze hun plaats aan boord bevestigen of vrijmaken voor een collega.

U kunt dus een plek reserveren aan boord van de Wikibus voor een heel jaar lang, en deze op maandag aan Jan voorstellen, op dinsdag en woensdag aan Anne en op donderdag en vrijdag aan André! En als er iemand ziek is of vrijaf heeft, kan een collega profiteren van de plaats.

Of u kunt kiezen voor een abonnement voor 6 maanden voor een nieuw teamlid!

Vergeleken met een bedrijfsvoertuig, zijn de kosten echt minder hoog: u betaalt de Wikibus alleen tijdens werkdagen. En als de gebruiker in verlof is of ziek, kan een collega zijn of haar plaats gebruiken.

Als u de kosten van een bedrijfsvoertuig (leasing, onderhoud, brandstof, ongelukken, parkeerplaats, ... en niet te vergeten, de stress) bekijkt en het aantal dagen dat dit voertuig werkelijk gebruikt wordt voor werk, zult u merken dat de Wikibus veruit de meest economische en flexibele oplossing is.

Wikibus is uitsluitend gereserveerd voor bedrijven met wie we een overeenkomst hebben getekend om het collectieve vervoer van hun werknemers te organiseren.

Elk bedrijf kan dan zelf beslissen over de duur van zijn abonnement: de formules variëren van een dagelijks tot een jaarlijks abonnement, maar u kunt ook een abonnement voor een week, maand of kwartaal nemen. U kunt bijvoorbeeld een abonnement voor drie stoelen nemen voor het hele jaar, en dit aanvullen met een kwartaalsabonnement voor een medewerkerster die net voor haar bevalling niet wil autorijden of met een abonnement voor zes maanden voor een stagiair. Of gedurende kortere periodes met moeilijke weersomstandigheden, tijdens een terugtrekking van iemands rijbewijs, ...

Voordelen voor de werknemer

Wikibus is een zachte mobiliteitsoplossing en een initiatief van het gemeenschappelijk georganiseerd vervoer (GGV). Het concept van het GGV bestaat erin dat de werkgever of een groep van werkgevers hun werknemers al dan niet kosteloos (maar zonder winstoogmerk voor de werkgever) vervoer aanbieden naar en van het werk, of een deel van het traject (bus-/treinstation naar werk), in minibussen, bussen of touringcars (die al dan niet eigendom zijn van de werkgever).

Voor de werknemer vormt het voordeel van het gebruik van een door zijn onderneming georganiseerd GGV geen uitkering van belastbare aard; Het wordt beschouwd als een niet-belastbaar sociaal voordeel (vrijgesteld sociaal voordeel - artikel 38, § 1, 11 ° CIR92).

En als u nu eens geen ecologisch expert moet zijn om een ecologisch gebaar te maken? Het is niet nodig om zelf super ecologisch ingesteld te zijn om te kunnen deelnemen aan de gemeenschappelijke inspanning. Bedenk dat elke rit met Wikibus 30 minder auto’s op de weg inhoudt, en dat de CO2-uitstoot hierdoor zes keer verlaagd wordt. En als u dat wenst, kunt u zelfs een WikiBike bestellen om uw reis verder te zetten.

Vermoeidheid, stress, afleiding ... al deze factoren verhogen het risico op auto-ongevallen. Wat als u in businessclass met een chauffeur naar uw werk zou gaan?

Beeld u een gezellige sfeer in en een ware businessclass-omgeving. 33 zitplaatsen met meer dan voldoende plaats, zowel voor uw benen als voor uw ideeën. Lederen stoelen met tablet, stroom, USB-stekker, wifi en airconditioning. Koffie, ontbijt op aanvraag of zelfs een bereide maaltijd voor de lunch. En natuurlijk een ervaren chauffeur en een volwaardig toilet. Aan boord is alle tijd voor uzelf en is alles voor u geregeld. Zo komt u helemaal zen op het werk aan. Een waardig alternatief.

Als u uw energie nu eens zou besteden aan uw professionele traject, in plaats van het traject van thuis naar uw werkplek? Er is nog nooit zo veel gepraat over mobiliteit als in de afgelopen jaren. Dus waarom zijn we nog steeds geïmmobiliseerd door files? Welk alternatief bestaat er, goed doordacht en betrouwbaar? En als welzijn op de werkvloer reeds begon voordat u aan het werk gaat ’s ochtends? En als uw carrière er nu eens voordeel uit haalde als uw woon-werkverkeer voor u georganiseerd werd?

Alles aan boord is er opdat u maximaal kunt ontspannen, kunt slapen, naar uw favoriete muziek kunt luisteren ... of het verslag van de laatste vergadering opnieuw kunt doorlezen. Alles wat u niet in de auto kunt doen en moeilijk is in een overbevolkte trein!

In overleg met uw werkgever bepaalt u zelf de duur van uw abonnement: dagelijks, maandelijks, kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks. U bepaalt ook welke dagen u wilt: Wikibus rijdt elke werkdag tijdens de week. U hebt de mogelijkheid om een fiets reserveren om van de aankomstparking naar uw werkplek te fietsen. U kunt ook met een collega carpoolen naar onze vertrekparking.

Geniet kilometer na kilometer van een aangename rit, in een lederen autostoel met maximaal comfort. U hebt ruim voldoende plaats om uw benen uit te strekken. De files gaan aan u voorbij en kunt zich ten volle ontspannen.

Lijnen

Hoe werkt het?

Inschrijven

Bedrijven registreren zich voor een of meerdere Wikibus-lijnen. Zij nodigen hun medewerkers uit om hun zitplaats te reserveren naargelang hun arbeidstijd. Dit alles gebeurt via een online applicatie.

Reserveren

Via de webapplicatie reserveert de medewerker zijn of haar plaats voor de gewenste dagen of periode. Uw werknemer kan in real time zien welke zitplaatsen nog beschikbaar zijn. Hij of zij kan dit op elk moment wijzigen of aan een collega geven. Hij kan ook wikixtras boeken zoals een fiets bij aankomst of een ontbijt aan boord.

Optimaliseren

Bedrijven krijgen een gedetailleerde maandelijks overzicht van het feitelijk gebruik van de Wikibus door hun medewerkers. Door de Wikibus te delen, optimaliseren bedrijven hun mobiliteitskosten, helpen zij het aantal files op de baan verminderen, verkleinen zij hun koolstofvoetafdruk en dragen zij bij aan het welzijn van hun werknemers.

CONTACT ONS

+32 491 90 12 68
sales@wikibus.be